007.jpg Goldammer (Emberiza citrinella)VorschaubilderStar (Sturnus vulgaris)Goldammer (Emberiza citrinella)VorschaubilderStar (Sturnus vulgaris)Goldammer (Emberiza citrinella)VorschaubilderStar (Sturnus vulgaris)Goldammer (Emberiza citrinella)VorschaubilderStar (Sturnus vulgaris)Goldammer (Emberiza citrinella)VorschaubilderStar (Sturnus vulgaris)Goldammer (Emberiza citrinella)VorschaubilderStar (Sturnus vulgaris)Goldammer (Emberiza citrinella)VorschaubilderStar (Sturnus vulgaris)